A- A A+

Opravy LCD monitorů

Opravujeme veškeré druhy LCD monitorů. Pokud vám tedy LCD nejde vůbec, nebo nejde podsvícení, nabízíme vám možnost její opravy. Některé monitory mají ochranu, takže při nefunkčním zdroji vysokého napětí pro zářivky vypnou celý monitor. Tudíž tato závada se pak jeví jako nefunkční hlavní zdroj. Další běžnou závadou je právě porucha hlavního zdroje. Ta se dá většinou rozpoznat tak, že monitor nejde vůbec zapnout, nerozsvítí se ani power LED. Toto jsou dvě hlavní závady, další jsou např. závady displeje (svislý pruh jedné barvy, vadná eeprom, výpadek jednoho okruhu pro podsvícení, apod.).

 

Část LCD - vlevo zdrojová část, vpravo datová deska.

Po příjmu do opravy nejprve provedeme diagnostiku závady, ověříme dostupnost náhradních dílů a sdělíme vám cenu opravy. Pokud budete souhlasit, opravu provedeme co nejdříve, záleží však na dostupnosti náhradních dílů, některé hodně specifické musíme objednávat ze zahraničí, pak se doba opravy prodlužuje. V opačném případě opravu stornujeme.  Pokud nám zanecháte zařízení na náhradní díly, storno poplatek neúčtujeme a navíc zajistíme jeho ekologickou likvidaci. V každém případě však opravujeme výměnou vadných součástek, nikoli výměnou celých desek, jak to většinou dělají autorizované servisy a tím pak cena opravy vychází nesmyslně vysoká.